Regisztráció

Adatkezelési Tájékoztató

eBekérő felület ÁSZF. 1. sz. melléklete

Az eBekérő felület Adatkezelési Tájékoztatója

Az adatkezelési tájkoztató célja:

2018. május 25-től módosultak a személyi adatok védelmével kapcsolatos kötelező jogi szabályozások. Életbe lépett az adatok védelméről és kezeléséről szóló 2016. április 27-i Általános Adatvédelmi Rendelet (ÁAR). Jelen adatkezelési tájékoztató célja annak bemutatása, hogy miként gyűjtjük, dolgozzuk fel és kezeljük az Önök személyes adatait az eBekérő felületén. Az eBekérő felület használata csak a jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtak elfogadásával lehetséges.

Az eBekérő felület a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában álló GIRO Zrt. -hez bekötött, a Plomba Kft. tulajdonában álló eBekérő Gateway és annak minden adattovábbító kliensprogramjának összefoglaló neve. (Lásd az ÁSZF fogalommeghatározása)

A személyes adatok megadása az eBekérő felületen történő regisztráció során:

Az eBekérő felület használatához mind az Eladónak mind pedig a Vevőnek regisztrálnia kell. A regisztráció során a személyes adatok megadása önkéntes, de nem nélkülözhető a szolgáltatás használatához, ezért bármilyen regisztráció csak akkor sikeres, ha a felhasználó az ÁSZF-t és a jelen Adatkezelési Tájékoztatót elfogadja és az adatait megadja.

A személyes adatokat a GIRO Zrt. fizetési kérelem szabványelőírásai, profilkezelési és számlázási célból gyűjtjük és kezeljük. A megadott adatok gyűjtését és kezelését az eBekérő felület üzemeltetője a Plomba kft. Adatgyűjtőként és Adatkezelőként végzi.

Az eBekérő felületen történő regisztráció során Regisztrált Profil jön létre. A Regisztrált Profilok az ÁSZF-ben meghatározott műveleteket végezhetik az eBekérő felületein. Regisztráció során az adatok kitöltése önkéntes, hitelesítés az eBekérő részéről nem történik. Az adatok megadására csak a GIRO Zrt. szabványelőírásai és a profilkezelés miatt szükséges. Az eBekérő felület korlátozásmentes használatához a Regisztrált Profilok hitelesítésére van szükség, aminek folyamatát a Profilkezelő menüpontban lehet elindítani. A hitelesítés Cégek esetén a Cégjelző szolgáltatásával automatikusan, míg Magánszemélyek esetén a bankkivonat feltöltésével egyedileg történik.

Gyűjtött személyes és egyéb adatok köre Regisztrált, de nem Hitelesített Profil esetén:

 • E-mail cím - (magánszemély esetén személyes adat lehet, ha egyértelmű a név)
 • Név - (magánszemély esetén személyes adat)
 • Bankszámlaszám - (nem személyes adat)

Gyűjtött személyes és egyéb adatok köre Regisztrált és Hitelesített Profil esetén:

 • E-mail cím - (magánszemély esetén személyes adat lehet, ha egyértelmű a név)
 • A Profil státusza - (hitelesített-e, nem személyes adat)
 • Név - (magánszemély esetén személyes adat)
 • Bankszámlaszám - (nem személyes adat)
 • Számlázási cím - (magánszemély esetén személyes adat)
 • Magánszemély bankkivonata - (Banki előírások szerint személyes adatot tartalmazhat)

Az adatgyűjtés és az adatfeldolgozás célja:

Az E-mail cím (magánszemély esetén egyértelmű azonosíthatóság esetén személyes adat) gyűjtésének célja:

A Profilok e-mail címét csak profilazonosítás és az ügyfelekkel történő kapcsolattartás céljából gyűjtjük.

A Név (magánszemély esetén személyes adat) gyűjtésének célja:

A Profilok nevét a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában álló GIRO Zrt. által működtetett azonnali átutalási rendszer szabványelőírásai miatt gyűjtjük és továbbítjuk a GIRO Zrt. felé. A GIRO Zrt. és a Vevő (Fizető fél) banki szolgáltatója az Eladó (Kedvezményezett fél) nevét kiadhatja a Vevő (Fizető fél) részére a fizetési tranzakció jóváhagyása céljából.
Az Eladó (Kedvezményezett fél) nevét cégünk számlázási célból is gyűjti és kezeli.

A Bankszámlaszám (nem személyes adat) gyűjtésének célja:

A Profilok bankszámlaszámát a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában álló GIRO Zrt. által működtetett azonnali átutalási rendszer szabványelőírásai miatt gyűjtjük és továbbítjuk a GIRO Zrt. felé.
Az Eladó (Kedvezményezett fél) bankszámlaszámát számlázási célból is gyűjtjük és kezeljük.

A Számlázási cím (magánszemély esetén személyes adat) gyűjtésének célja és felhasználásának módja:

Az eBekero felület a Vevő számára (Fizető fél) ingyenes, viszont az Eladó számára (Kedvezményezett fél) minimális költséggel jár, ha a havi feladott kérelmek összege a 100.000.-Ft -t meghaladja, ezért az Eladónak (Kedvezményezett fél) a számlázási címét az eBekérő számlázási célból gyűjti.

A Hitelesített Profilok Bankkivonat gyűjtésének célja és felhasználásának módja:

Cégek esetén közhiteles adatbázisokban tudjuk ellenőrizni a Profilokat, viszont nem céges Profilok esetén (Magánszemélyek) a hitelesítéshez szükségünk van a bankkivonat 1. oldalára, ahol a név, cím, bankszámlaszám a számlavezető bank által már össze van rendelve. Hitelesítés során a bankkivonatokat a későbbi esetleges visszaélések felderítése miatt gyűjtjük Ügyfeleink védelme érdekében.

Az esetlegesen gyűjtött egyéb nem személyes adatokat a szolgáltatás működtetése céljából gyűjtjük.

Akikhez az adatok eljuthatnak

A Regisztrált és a Hitelesített Profilok adatai továbbíthatók olyan egyéb jogalanyok számára, akik az Ügyfelek adatait a saját nevükben dolgozzák fel:

 • GIRO Zrt., mint az azonnali átutalási rendszer üzemeltetője.
 • Jóváhagyás céljából a fizetési tranzakcióban a Vevő (Fizető fél), illetve annak Bankja vagy pénzügyi szolgáltatója, tranzakció-jóváhagyási célból.
 • Mind a Vevő (Fizető fél), mind az Eladó (Kedvezményezett fél) félhez eljuthatnak a fizetési tranzakciók adatai a Felek pénzügyi szolgáltatóinak belső szabályzatai szerint, nyilvántartási célból. (pl.: banki számlatörténetek és bankkivonatok)
 • Állami szervek vagy jogszabályok által felhatalmazott egyéb jogalanyok, bennünket terhelő kötelezettségek végrehajtása céljából (Államkincstár, végrehajtási szervek, stb.);
 • Cégünk-informatikai rendszereit működtető cégek. (IT szolgáltatásokat végzők);
 • Számunkra jogtanácsosi, könyvelési, adózási vagy tanácsadási tevékenységet végző szervezetek.

Az adatok tárolásának időtartama

Minden Profil személyes adatainak tárolása a Profil törlését követő 1 évig folytatódik, illetve azt követően is tart az alábbiak szerint:

 • A tranzakciókban foglalt adatokra vonatkozóan – tranzakciókkal összefüggő keresetek elévüléséig (maximum 10 évig a tranzakció teljesítését követően);
 • Jogszabályokból következő elvárások miatt, különös tekintettel a könyvelési, számlázási, stb. dokumentumok megőrzési kötelezettségének időtartamára;
 • Marketing jellegű célokból - A külön hozzájáruló nyilatkozat alapján történő adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig;

Adatkezeléssel kapcsolatos jogosultságok

A Profilokat megilleti a saját adataikhoz való hozzáférés joga, azok módosításának, törlésének és a kifogásolás joga.

Minden Profil az ebekero.hu webhelyen férhet hozzá, módosíthatja és törölheti saját Profilját a profilkezelőbe történő belépés után.

Az eBekérő felületét üzemeltető Plomba Kft. mint Adatkezelő bármikor bármely Pofilt külön értesítés nélkül törölheti az eBekérő felületről.

Minden olyan esetben, amikor Ön úgy véli, hogy az Adatkezelő által folytatott adatkezelés sérti az ÁAR rendelkezéseit, Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatkezelési felügyeleti szervhez.

Automatikus módon történő adatkezelés és profilalkotás (Ügyfél profilalkotás)

A Profilok személyes adatainak gyűjtésére és feldolgozására automatikus módon kerül sor (beleértve a Profil megbízhatóságának számítását és a profilalkotás teljes folyamatát). Ez az automatikus adatgyűjtés és adatkezelés az eBekérő felületet üzemeltető Plomba Kft. vonatkozásában semmilyen jogkövetkezményekkel nem jár.

Információnyújtás a személyes adatok feldolgozásáról, adatkezelői, rendszerüzemeltetői felelősség

A személyes adatok védelmét érintő ügyekben Önök kapcsolatba léphetnek az Adatvédelmi Biztossal vagy az eBekérő felületet üzemeltető Plomba Kft.-vel az info@ebekero.hu e-mail címen.

Az eBekérő felületet üzemeltető Plomba Kft.-t a rendszer üzemeltetéséből eredő esetleges károkért, illetve az Ügyfelek által esetlegesen egymásnak okozott károkért semmilyen kártérítési vagy egyéb felelősség nem terheli.

Jelen Adatkezelési tájékoztató az eBekérő ÁSZF -el egyidejűleg az Ügyfél eBekérő felületen történő sikeres regisztrálásának napján lép hatályba, de semmiképpen sem 2021. január 1. napját megelőzően.